Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 27 2019
Senaste Nytt

Nytt planeringssystem på Arlanda minskar utsläpp

Foto: Swedavia
Foto: Swedavia
Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 dec 2015

Ett nytt system för bättre planering av flygplanens rörelser på flygplatsen ska hjälpa Swedavia att minska koldioxidutsläpp på Arlanda. Systemet har nyligen belönats med ett internationellt utvecklingspris för sitt intelligenta gränssnitt.

Swedavia har inom ramen för ett större utvecklingsprojekt, A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) utvecklat ett system som möjliggör en mer precis planering av avgångarna från Arlanda flygplats. Bakgrunden till systemet är en begäran från Europeiska organisationen Eurocontrol, om bättre precision vid avgångar, för att kunna garantera säkerheten och effektiviteten i det redan tättrafikerade luftrummet över Europa.

Verktyget har inte bara visat sig underlätta arbetet för flygledarna, utan även minskat flygets påverkan på såväl närmiljön som klimatet. En minskning på 1 minuts väntan i stillastående kö per avgång resulterar enligt beräkningar i minskad bränsleåtgång på minst 1,5 miljoner ton bränsle per år, vilket i sin tur ger en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 3,5 miljoner ton per år.

– Det nya systemet fokuserar på att flygplanen rullar ut från terminal enligt tidtabell och kan lyfta, utan att vänta i stillastående kö. På så vis minskas flygplanens tid från terminal till att flygplanet lyfter och därmed reduceras också miljöfarliga utsläpp, berättar Hans Skillborg, CDM Koordinator på Arlanda.

Det nya systemet togs fram i nära samarbete med innovations- och designbyrån Veryday och it-företaget Ecru Consulting och har nu belönats med UX awards som är ett världens mest prestigefyllda designtävlingar med fokus på User Experience (UX). Projektet bedömdes utifrån olika kriterier såsom förmåga att genomföra en användarcentrerad designprocess i nära samarbete med användare och kund, skapa nytta för olika användare (flygledare, resenärer m.fl.) samt hur viktigt projektet är i ett större sammanhang. Högt ställda krav och noggrant fastställda rutiner krävde inkludering av användarna i varje enskilt steg i processen, för att få kontinuerlig feedback på arbetet.

– Vi är mycket glada över utmärkelsen och framgången med det nya systemet. Utan det nära samarbetet med flygledarna hade resultatet inte alls blivit lika lyckat. Systemet testades regelbundet med realistiska data och utvärderingar gjordes i kontrolltornet på Arlanda för att kontrollera läsbarhet, färger och hur väl det nya användargränssnittet fungerar med andra system, säger Lennart Andersson, projektledare och interaktionsdesigner på Veryday.

Annons

Annons

Annons