Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Regeringen säger ja till ny E10 genom Kiruna

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 nov 2015

Regeringen har nu fastställt arbetsplanen för nya E10 genom Kiruna. Samråd sker de närmaste månaderna och byggstart är planerad under 2016.

Arbetsplanen, som innebär en ny sträckning för E10 norr om Kiruna, har vunnit laga kraft hos regeringen.

– Förhoppningen är att komma igång med byggandet under 2016, säger Arnold Vonkavaara, Trafikverkets regionala direktör.

Trafikverket utför regelbundna kontroller av befintlig E10. Om den nya vägen inte hinner bli klar innan den befintliga E10 blir ofarbar, finns en handlingsplan för hur trafiken ska ledas om. Handlingsplanen har tagits fram i samråd med Kiruna kommun och LKAB och innebär att trafiken tillfälligt får ledas om via Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen.

Just nu arbetar Trafikverket med vägplaner som innefattar anslutningar, passager, och gång- och cykelvägar för ny E10. Dialog sker löpande mellan Trafikverket och Kiruna kommun för att anpassa planerna till kommunens planering.

Vägplanerna är förslag som ska samrådas och där alla har möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Trafikverket håller samrådsmöten för allmänheten i höst och i början på nästa år.