Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Ja till Stockholm Norvik Hamn

Bild: Stockholms hamnar
Bild: Stockholms hamnar
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 okt 2015

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt det tillstånd för Stockholms Hamn AB att anlägga och driva en hamn för godstrafik i Norvik, Nynäshamn, som mark- och miljödomstolen tidigare beslutat. År 2010 förklarade Miljööverdomstolen verksamheten tillåtlig och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen i Nacka, som hösten 2014 meddelade tillstånd till verksamheten samt föreskrev villkor.

– Vi är mycket nöjda med domen. I en lång process, i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, transporteffektiviteten och miljön, har vi nu passerat en mycket viktig milstolpe. Domen innebär att vi planerar byggstart inom ett år, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Stockholm är en av de starkast växande regionerna i Europa. Det ställer krav på att trygga hållbar varuförsörjning och att stärka konkurrenskraften både för de boende och för näringslivet i regionen på lång sikt.

Idag fraktas en stor del av det gods som ska till Stockholm på redan hårt belastade bil- och järnvägar. Här är den planerade godshamnen en viktig pusselbit.

Genom Stockholm Norvik med naturligt djup, kort insegling och närhet till marknaden öppnas möjligheten att ta emot morgondagens stora fartyg och styra om trafiken från land till sjö.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen. För att ärendet ska tas upp krävs prövningstillstånd.

– Ytterligare ett mycket positivt besked är att Länsstyrelsen den 13 oktober tillstyrkte att vår järnvägsplan ska fastställas av Trafikverket, vilket är ett viktigt led i att industrispåret från Nynäsbanan till hamnen kan börja byggas, säger Johan Castwall.

 

Fakta:

Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnar ska bygga en ny hamn för rullande gods och containers på Norvikudden i Nynäshamn. Stockholm Norvik är framtidens godshamn i Östersjön. Den nya hamnen kommer att ha sju kajlägen på totalt 1400 meter.

Det finns tre huvudskäl att bygga Stockholm Norvik:

1. Stockholm växer

Norvik behövs för att trygga effektiv varuförsörjning till den växande Stockholm-Mälardalsregionen. Befolkningsutvecklingen i kombination med ökad handel i Östersjöområdet kräver kraftfulla förstärkningar av befintlig och framtida infrastruktur.

2. Fartygen blir större

Norvik möter framtidens krav på ökade volymer och större fartyg med en djup, snabb och isfri inseglingsled som effektiviserar transporterna till och från Stockholmsregionen.

3. En modern hamn för miljöns skull

Norvik följer EU:s ambitioner att öka andelen transporter från väg till sjö, eftersom sjöfarten är miljömässigt överlägsen andra transportslag.

Källa: Stockholms Hamnar

Annons