Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Fortsatt ökning av trafik på Öresundbron

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 okt 2015

Trafiken på Öresundsbron fortsätter att öka även under tredje kvartalet 2015. Intäkterna steg med 50 miljoner danska kronor jämfört med samma period förra året. Med lägre räntor ökar resultatet före värdeförändring med 92 miljoner danska kronor till 732 miljoner kronor.

Att danskar och svenskar i stigande omfattning reser över Øresundsbron till grannlandet på andra sidan Öresund är en utveckling som hållit i sig en längre period. Under årets tre första kvartal syns en trafikökning på 1,8 procent, vilket är cirka 300 bilar per dygn. Räknas effekten av tågstrejken i juni 2014 bort, då många tog bilen istället för tåget, är ökningen 3,5 procent.

- Vi gör en stark period och befäster vårt sätt att arbeta för mer fritidstrafik. I synnerhet sommaren var fantastisk med flera rekord, både för trafik per dygn och när man tittar på trafik per månad, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet.

Om man räknar bort strejkeffekten ökar busstrafiken med 12,4 procent, fritidstrafiken med 6,6 procent och pendlingen med 0,8 procent. Frakttrafiken var opåverkad av strejken och ökar med 6,9 procent. 363 000 hushåll har nu BroPass-avtal, som innebär att man som fritidskund kör över bron till halva kontantpriset.

Intäkterna från vägtrafiken ökade från 1.340 miljoner danska kronor till 1.390 miljoner kronor under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2014. Rörelseresultatet blev 977 miljoner danska kronor, vilket är en förbättring med 47 miljoner kronor.

Räntekostnaderna minskade, från 290 miljoner danska kronor till 245 miljoner kronor, som en följd av fortsatt låga räntor och låg inflation.

Totalt sett blev resultatet före värdeförändringar ett överskott på 732 miljoner danska kronor, vilket är en ökning med 92 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.