Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Förändrad trängselskatt i Stockholm från nyår

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 okt 2015

Från och med 1 januari sker förändringar av trängselskatten i Stockholm. Då införs trängselskatt på Essingeleden och trängselskatten höjs till och från Stockholms innerstad.

Det beräknas minska trafikflödet på Essingeleden till samma nivå som en sportlovsmorgon.

– Trängselskatt på Essingeleden är en kraftfull åtgärd eftersom Essingeleden har så stor påverkan på annan trafik i Stockholm, säger projektledare Birger Höök på Trafikverket. Vi vet att trängselskatten fungerar. Det blir dyrare för en del, men den totala effekten blir att alla kommer lättare fram.

Essingeleden byggdes på 1960-talet för 80-110 000 bilar per dygn. Idag är den dagliga belastningen cirka 130 000 bilar med toppnoteringar på upp till 170 000 bilar per dygn. Essingeleden är överbelastad med hög trängsel och långa köer som följd. Med Stockholms befolkningstillväxt riskerar man att få än mer trafik. Förbifart Stockholm kommer att vara klar först i mitten på 2020-talet och Essingeleden måste fungera och ha en bra framkomlighet fram till dess. Den trängsel som i morgonrusningen uppstår på Essingeleden påverkar trafiken långt utanför Stockholms innerstad. Till exempel skapas köer i Södra länken för att trafiken inte når upp på Essingeleden.

– Trängselskatt är en effektiv åtgärd som ger effekter redan nu, säger Birger Höök. På längre sikt behövs en utbyggd infrastruktur för att möta framtida behov i en växande Stockholmsregion. Med trängselskatten påskyndas utbyggnaden av regionens infrastruktur genom att trängselskatten bidrar till finansieringen av bland annat Förbifart Stockholm och utbyggnad av tunnelbanan. Därmed vidtas åtgärder för bättre trafik såväl på kort som lång sikt.

Den förändrade trängselskatt som införs vid nyår kan sannolikt minska trafiken på Essingeleden med så mycket som tio procent i morgonrusningen. Trafikflödet kommer då att motsvara trafiken under sportlovsveckan, då många är bortresta. Det innebär också stora förändringar av kötiderna på exempelvis Essingeleden och Södra länken. Det visar beräkningar som Trafikverket gjort i samverkan med trafikforskare på Kungliga Tekniska Högskolan, baserat bland annat på erfarenheterna från införandet av trängselskatten för knappt 10 år sedan.

Samhällsnyttan av förändringen är stor. Med förbättrad framkomlighet får såväl trafikanter som näringslivet betydande förbättringar. Med minskande köer minskar även den osäkerhet som finns i restider, trafikanten får bättre möjligheter att beräkna sin restid och planera sin vardag.

Den nya trängselskatten på Essingeleden innebär också att resenärer som passerar Stockholm på E4:an får betala skatt från den 1 januari. Trängselskatten tas ut mellan kl. 06.30 och 18.30 och blir 11-30 kronor på Essingeleden och 11-35 kronor till och från centrala Stockholm. Varje fordon betalar dock maximalt 105 kronor per dygn.

Förändrade trängselskatter i Stockholm är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket. Trafikverket sköter drift och underhåll av betalstationerna och svarar på frågor om infrastruktur, trafikflöden och betalstationernas placering. Transportstyrelsen ansvarar för skattebeslut, avisering och information till fordonsägarna och svarar på frågor om belopp, skattestorlek och betalningsregler.

Annons

Annons

Annons