Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 22 2017
Senaste Nytt

”Ny modell för EU-forskning krävs”

Foto: VTI/Katja Kircher
Foto: VTI/Katja Kircher
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 sep 2015

VTI:s generaldirektör reagerar över att forskningsprojekt inom EU ofta blir förlustprojekt. Han har därför skrivit ett brev till forskningsfinansierande myndigheter för att försöka få till en ändring.

För institut med forskning som kärnverksamhet blir varje vunnet EU-projekt ett förlustprojekt, skriver VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i brevet till Trafikverket, Energimyndigheten, Formas och Vinnova som alla finansierar transportforskning.

Jonas Bjelfvenstam menar att ersättningsreglerna innebär att varje forskningsprojekt som vunnit EU-medel i genomsnitt går med närmare 40 procent i underskott. En forskartimme kostar i allmänhet totalt mellan 900 kronor och 1 500 kronor. Av den summan kommer EU i genomsnitt att finansiera 60 procent. Resten blir underskott i forskningsinstitutets budget.

I brevet pekar han på att möjligheten att delta i ramprogramprojekt kommer att försvåras rejält om det inte blir en ändring. Deltagande i europeiskt forskningssamarbete är viktigt för utvecklingen av forskning och innovation inom Sverige och helt centralt för institut som VTI, för att kunna utveckla kompetens och kvalitet i forskningsverksamheten. Sverige har som medlemsland i EU goda möjligheter att påverka innehållet i de utlysningar som blir aktuella, i första hand genom deltagande i ramprogrammets programkommittéer men också genom svensk representation i teknikplattformar och europeiska samarbetsorganisationer. I regel är företrädare för regeringskansliet och svenska forskningsfinansiärer rikligt representerade.

Jonas Bjelfvenstams förslag för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av det svenska deltagandet inom ramprogrammen är att en nationell medfinansieringsmodell, motsvarande den som tillämpas i Norge sedan 2012, snabbt kommer på plats även i Sverige.

Hans förhoppning är att berörda myndigheter kan finna lösningar för att säkra ett bra svenskt deltagande på den europeiska forskningsarenan, till exempel genom att anpassa det norska regelverket till svenska förhållanden.

Annons