Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Kraftiga neddragningar i Stockholms busstrafik

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 sep 2015

SL meddelar nu att man kommer att göra kraftiga neddragningar i Stockholms busstrafik. Man ska spara 100 miljoner kronor och i och med detta kommer 133 busslinjer i Stockholms län att påverkas.

Trafiknämnden beslutade den 8 september 2015 att godkänna principerna för hur neddragningarna i busstrafiken kan genomföras. Med utgångspunkt i riktlinjerna för kollektivtrafikutbudet i länet, har trafikförvaltningen analyserat resandevolymer i busstrafiken.

På de linjer där SL anser att trafikutbudet är större än vad som motiveras av antalet resande, föreslås effektiviseringar i form av minskat antal avgångar, ändrade körsträckor eller nedläggning av linjer.

Totalt berörs 133 linjer i länet.

– Stockholmarna blir allt fler och kostnaderna överstiger intäkterna. Det är en stor utmaning att både utveckla framtidens kollektivtrafik och samtidigt se till att den befintliga trafiken fungerar över tid. De effektiviseringar vi nu föreslår har tagits fram för att i så liten utsträckning som möjligt påverka resenärerna, säger trafikförvaltningens tf förvaltningschef Ragna Forslund.

För att nå kravet på en ekonomi i balans krävs att trafikförvaltningen under 2016 minskar sina kostnader med 300 miljoner kronor. Därmed krävs en helhet av besparingar. I denna utgör effektivisering av busstrafiken en del, motsvarande ungefär 100 miljoner kronor. Trafikförvaltningen planerar även för fortsatt effektivisering av administration, fortsatt översyn av kostnader för trafik samt kostnadseffektivisering vid upphandlingar. För att öka och säkra intäkterna i kollektivtrafiken, planeras flera åtgärder såsom fortsatt utveckling av försäljningskanaler och effektivare biljettkontroller i trafiken.

De föreslagna förändringarna i busstrafiken skickas nu för synpunkter till berörda kommuner och intresseorganisationer. För att nå en ekonomi i balans krävs dock att neddragningarna träder i kraft snarast möjligt. Trafikförvaltningen avser att senast den 11 oktober lägga en beställning på trafiken till bussentreprenörerna Keolis, Arriva samt Nobina. Förändringarna kan då träda i kraft den 11 januari 2016. Den här tidplanen gör att processen för information och samråd blir betydligt kortare än normalt.

Annons