Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Göta Kanal har stort renoveringsbehov

Foto: Harri Blomberg
Foto: Harri Blomberg
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 maj 2015

AB Göta kanalbolag har tagit initiativ till en förstudie med syfte att identifiera vilka insatser som krävs för kanalens fortsatta drift och som levande besöksmål och kulturarv. Förstudien har resulterat i en omfattande slutrapport.

Hösten 2014 fattade Göta kanalbolags styrelse beslut att låta genomföra en förstudie för att identifiera vad som krävs för kanalens fortsatta drift och som levande besöksmål och kulturarv.

– Vi har kommit till en punkt som kräver större insatser för att säkra Göta kanal för framtiden. Bland annat kommer den nya dammsäkerhetslagen ställa ökade krav, säger Anders Donlau, vd för AB Göta kanalbolag.

En förutsättning för att besöksmålet Göta kanal ska kunna fortsätta att utvecklas, är en väl fungerande kanal med båttrafik. – Därför har vi tagit initiativ till och genomfört en omfattande förstudie, säger Anders Donlau.

Slutrapporten visar på ett ökat renoveringsbehov. – Det är ett historiskt beslut som nu behöver fattas. Inte sedan kanalen byggdes har ett så stort projekt initierats avseende kanalanläggningen. Vi kallar projektet Göta kanal nästa 200 år och vi känner stor stolthet över att ta detta ansvar, säger Anders Donlau.

Annons

Annons

Annons