Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Ny larmrutin från skredvarnings-anläggningar

I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har nu en ny rutin har arbetats fram. Bild. Transportstyrelsen
I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har nu en ny rutin har arbetats fram. Bild. Transportstyrelsen
Publicerad av
Christer Wiik - 22 jan 2015

Trafikverket har sedan januari 2015 infört en ny rutin som beskriver och tydliggör arbetsprocess och ansvarsfördelning mellan tågklarerare, drifttekniker, signal- och bantekniker vid hantering av larm från skredvarningsanläggningar.

I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. Larm från dessa anläggningar tas emot av tågklarerare på driftcentraler runt om i landet och vidarebefordras till respektive underhållsentreprenör som sedan vidtar åtgärder. Denna hantering har sett olika ut i olika delar av landet.

För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har en ny rutin har arbetats fram. Den beskriver och tydliggör arbetsprocess och ansvarsfördelning mellan tågklarerare, drifttekniker samt signal- och bantekniker efter larm från dessa skredvarningsanläggningar. Syftet är att tydliggöra arbetsuppgifter för berörd personal vid hantering av larmsituationer. Dokumentet fyller ett behov av tydliga instruktioner i en verksamhet som tidigare inte haft den hantering som situationerna kräver.

 

Annons

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...