Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Ny larmrutin från skredvarnings-anläggningar

I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har nu en ny rutin har arbetats fram. Bild. Transportstyrelsen
I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har nu en ny rutin har arbetats fram. Bild. Transportstyrelsen
Publicerad av
Christer Wiik - 22 jan 2015

Trafikverket har sedan januari 2015 infört en ny rutin som beskriver och tydliggör arbetsprocess och ansvarsfördelning mellan tågklarerare, drifttekniker, signal- och bantekniker vid hantering av larm från skredvarningsanläggningar.

I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. Larm från dessa anläggningar tas emot av tågklarerare på driftcentraler runt om i landet och vidarebefordras till respektive underhållsentreprenör som sedan vidtar åtgärder. Denna hantering har sett olika ut i olika delar av landet.

För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har en ny rutin har arbetats fram. Den beskriver och tydliggör arbetsprocess och ansvarsfördelning mellan tågklarerare, drifttekniker samt signal- och bantekniker efter larm från dessa skredvarningsanläggningar. Syftet är att tydliggöra arbetsuppgifter för berörd personal vid hantering av larmsituationer. Dokumentet fyller ett behov av tydliga instruktioner i en verksamhet som tidigare inte haft den hantering som situationerna kräver.

 

Annons

Annons

Annons