Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Scania fortsätter satsa i Oskarshamn

Foto: Scania
Foto: Scania
Publicerad av
Henrik Ståhl - 19 dec 2014

Vid Scanias hyttillverkning i Oskarshamn tas nu ett nytt grundmåleri i drift. Med det nya måleriet ökar den tekniska kapaciteten inom Scanias europeiska produktionsstruktur från 60 000 till 80 000 lastbilshytter per år. Cirka 400 miljoner kronor har investerats i en resurssnål och effektiv tillverkningsprocess.

Pulvermålning är en metod med mycket låg miljöpåverkan, eftersom inga lösningsmedel används. Vid Scania i Oskarshamn infördes metoden för 20 år sedan och har ständigt utvecklats och förfinats. Vid det nya grundmåleriet går endast 2 procent av det pulver som används till spillo.

Det nya grundmåleriet är inrymt i en femvåningsbyggnad på totalt 5 000 kvm. Vid anläggningen förbehandlas hytten genom alkalisk avfettning och sköljning, och därefter fosfatering, sköljning och torkning innan grundfärgen appliceras i pulverform och slutligen torkas.

Bygget av det nya grundmåleriet inleddes i augusti 2012, och intrimningen av maskinutrustning och processer startade i september 2014.

De hytter som tillverkas i Oskarshamn levereras till Scanias tre europeiska slutmonteringsanläggningar, som finns i Sverige, Nederländerna och Frankrike, och ingår i de monteringssatser för lokal sammansättning som bolaget exporter från Europa.

Scania i Oskarshamn har omkring 2 000 anställda och är Kalmar läns största industriföretag. Hyttproduktionen är organiserad i fem olika verkstäder för plåtpressning, stomresning, grund- och täcklackering samt slutmontering.

Annons

Annons

Annons