Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Svenskt-norskt samarbete om en ny flygplats i Sälenfjällen

  Vy över den norska skidorten Trysil, belägen nära den svenska gränsen och Sälenfjällen. Nu dras planerna upp för en gemensam flygplats orterna emellan. Foto: Ola Matsson/Skistar
Vy över den norska skidorten Trysil, belägen nära den svenska gränsen och Sälenfjällen. Nu dras planerna upp för en gemensam flygplats orterna emellan. Foto: Ola Matsson/Skistar
Publicerad av
Annika Wihlborg - 07 nov 2014

Planerna på en flygplats i Sälenfjällen är på god väg att förverkligas. Den nya flygplatsen, som fått klartecken från Mark- och miljödomstolen och beviljats ett statligt investeringsstöd på 282 miljoner kronor, ska bidra till att öka tillgängligheten till SITE - regionen, Sälenfjällen – Idre- Trysil – Engerdal, inte minst för utländska besökare och weekendresenärer.

Sälenfjällen och norska Trysil är två av Skandinaviens populäraste vintersportsdestinationer. Besökarna kommer idag primärt hit med buss eller bil, då tågförbindelse saknas fram till destinationerna. Under högssäsong är trycket och belastningen stor på vägarna mot de populära vinterdestinationerna.  I ett svensk-norskt samarbete inom SITE-regionen (Sälenfjällen, Idre, Trysil och Engerdal) samarbetar de fyra destinationerna sedan flera år tillbaks för att förverkliga den gemensamma visionen om att skapa tillgänglighet rakt in i hjärtat av destinationerna, via flyg. Det planerade Airport Center blir en utbyggnad av den befintliga sportfältsbanan i Sälenfjällen, vilket ger nya möjligheter för svenska, norska och internationella turister att besöka regionen på ett enkelt sätt.

 Statligt investeringsstöd på 282 miljoner kronor– Sälenfjällen är norra Europas största friluftsområde när det gäller vinterturism, och under de senaste åren har även en satsning gjorts för att öka besöksvolymen året runt.  Snabba och effektiva flygförbindelser kan bidra till att lyfta hela vår region. Det ökar tillgängligheten och möjliggör en expansion i den så viktiga besöksnäringen, säger Charlotte Skott, vd på Destination Sälenfjällen och koordinerande projektledare för Airport Center, som ansvarar för den nya etableringen.

Flygplatsplanerna godkändes av Mark- och miljödomstolen 2013 och i april 2014 kom beskedet att Regeringen bidrar med ett statligt investeringsstöd på 282 miljoner kronor. Övriga investeringar kommer från det privata näringslivet på svensk och norsk sida.

SITE- regionen, är en världsdestination i kapacitet räknat, i antal bäddar och utbud. Enligt tidsplan beräknas Airport Center stå klart december 2017, med internationella och nationella direktlinjer.

 Handelsområde tillsammans med flygterminal– Det här är för Sverige ett unikt infrastrukturprojekt, Airport Center- en flygplats och en mötesplats innehållande handel, service, nöje och samhällstjänster. Airport Center etableras som en regional katalysator, mitt i regionen SITE, och skapar tillgänglighet, tillväxt och utveckling för besöksnäringen och näringslivet.  Rapporter visar att Airport Center kan generera uppemot 500 nya arbetstillfällen i vår region. Det ger förstås ännu fler indirekta arbetstillfällen, vilket verkligen gynnar regionen, säger Charlotte Skott.

 Parallella processerFör närvarande pågår tre parallella processer – att säkerställa finansiering och ägarstruktur, projektering och arbete kopplat till den fördjupade översiktsplanen, liksom strategin för paketering och marknadsföring av den framtida världsdestinationen.

– Airport Center blir en regional katalysator för tillväxt som även kan bidra till att höja värdet på mark och fastigheter i regionen. Det är ovanligt i Sverige att besöksnäringen fungerar som den drivande kraften bakom en så här stor infrastruktursatsning, men eftersom det är en av de största och viktigaste näringarna i vår region är det en självklarhet för oss att se möjligheter som kan utveckla och bidra till tillväxt genom att fler besöker regionen, säger Charlotte Skott.

 

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons