Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Jernhusen tar hem SL-upphandling

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 14 jul 2014

Jernhusen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Storstockholms Lokaltrafik och kommer att investera cirka två miljarder kronor i en ny service- och underhållsdepå för pendeltågen som ska trafikera Citybanan. Hyresvärdet uppgår till 165 miljoner kronor per år exklusive hyrestillägg.

Depån byggs för att hantera SL:s planerade utökning av pendeltågstrafiken som möjliggörs när Citybanan öppnar. Den är dimensionerad för 28 av de sammanlagt 46 nya pendeltågsfordon som SL beställt och kommer huvudsakligen att användas för de tåg som trafikerar Märsta- och Uppsalagrenarna.

Hela depåområdet omfattar cirka 14 hektar mark och ligger i Odensala, norr om Märsta. Två byggnader om cirka 40 000 kvadratmeter ska uppföras i området, en städ- och uppställningshall samt en service- och verkstadshall med tvätt och avisningsanläggning. All service och underhåll av fordonen kommer att kunna utföras inom den nya depån.

– Depån ska byggas direkt söder om Arlandabanans anslutning till Ostkustbanan vilket gör det lätt att köra in och ut ur depån utan att störa övrig trafik. Placeringen bidrar också till att färre tåg kör tomma och belastar järnvägen på väg till och från depån, säger Björn Johnson, projektchef på Jernhusen.

Upphandlingen har försenats något på grund av överklaganden. Kammarrätten har nu beslutat att prövningstillstånd inte meddelas och även högsta förvaltningsdomstolen har efter prövning kommit fram till samma sak. Förvaltningsrättens dom att avslå överklagandena står därmed fast.

Innan byggstart kan ske behövs en ny detaljplan. Det är därför oklart hur den fortsatta tidplanen ser ut.