Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Förbifart Stockholm: De stora entreprenaderna igång 2015

Tunnelprofil av Förbifart Stockholm. Hela 18 kilometer av ledens sträckning leds i tunnlar. Skiss: Trafikverket
Tunnelprofil av Förbifart Stockholm. Hela 18 kilometer av ledens sträckning leds i tunnlar. Skiss: Trafikverket
Publicerad av
Christer Wiik - 16 jan 2014

Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin, Förbifart Stockholm, börjar nu komma allt närmare byggstart. Nyligen blev arbetsplanen fastställd och just nu befinner sig projektet  i en intensiv förberedelsefas. För närvarande sysselsätter Förbifart Stockholm cirka 600 personer, som bland annat arbetar med att dra fram vatten och el samt bygga tillfartsvägar till projektets framtida arbetsplatser.

Den 21 kilometer långa vägen Förbifart Stockholm sträcker sig från Skärholmen i söder till Akalla i norr och det är ett gigantiskt projekt, även internationellt sett, detta då hela 18 kilometer kommer att löpa i tunnel.

Den kommande trafikanläggningen ska binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. När vägen är klar kommer restiden för hela etappen att ta endast en kvart, då hastigheten är satt till 100 kilometer i timmen på stora delar av sträckningen. När Förbifart Stockholm står klar avlastar den bland annat Essingeleden, som på vardagar trafikeras av 160 000 fordon per dygn. Den ursprungliga investeringskostnaden för Förbifart Stockholm står än så länge fast och beräknas till 27,6 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Trängselskatteintäkter står för 80 procent av byggkostnaden, medan övriga 20 procent finansieras av staten.

Ny infrastruktur över Mälarsnittet

- Stockholm är en växande stad och den behöver ny infrastruktur, framförallt över Mälarsnittet, då vi här har ett sårbart trafiksystem. Essingeleden är idag den enda trafikleden som kan klara av att hantera den tunga trafiken över Mälarsnittet, säger Johan Brantmark, projektchef på Trafikverket, som därför uttryckte glädje över den nu godkända arbetsplanen.

Den som ger formellt tillstånd till att bygga vägen och ger rätt att ta den aktuella marken som vägsträckningen berör i anspråk. I planen regleras även vilka fastigheter som berörs.

- Det är ett väldigt stort beslut, nu kan vi gå vidare i projektet och fortsätta med full kraft, säger Brantmark som dock lägger in en brasklapp.

Överklaganden hanteras under våren 2014

- Det troliga dock är att arbetsplanen kommer överklagas till regeringen och vi hoppas att det kommer att hanteras under våren 2014, säger Brantmark.

Louise Melander, kommunikationschef, Trafikverket, fyller i.

- Arbetsplanen kommer sannolikt att prövas åter av regeringen, men det förväntas dock inte att arbetsplanen kommer stoppas, utan det gäller mer enskilda frågor i planen som kommer att bearbetas, säger Melander och understryker att det finns en stark politisk majoritet bakom projektet.

- Alliansregeringen är tillsammans med Socialdemokraterna helt överens om att Förbifart Stockholm ska byggas.

Intensiv förberedelsefas

- Nu planerar vi att gå ut med prekvalificeringsdokument för de stora entreprenaderna första kvartalet 2014. De stora upphandlingarna beräknas sätta igång nästa sommar, säger Brantmark och fortsätter med att berätta om höstens arbete.

- Det händer fantastiskt mycket i projektet just nu, fortsätter Brantmark. Ute i fält håller vi på med alla förberedelsearbeten inför de kommande entreprenaderna. Ledningar ska flyttas och vi drar fram el, vatten och avlopp till de olika arbetsplatsområdena. Det pågår även rening av förorenad mark och geologiska undersökningar, där man tar reda på bergets egenskaper. 

På Lovö anläggs nya ridstigar och just nu görs markundersökningar på Lambaruddsvägen. Vägen kommer senare att förstärkas.

- I början av 2015 räknar vi med att komma igång med huvudentreprenaderna. Somliga tunnlar byggs helt under jord, medan andra delvis syns ovan mark, utformningen avgörs av markförhållandena på respektive plats, säger Johan Brantmark.

 Trafikverket räknar med en total byggtid på 10 år, med utgångspunkt ifrån 2014.

”Yttre Ringen”

Förbifart Stockholm bildar en yttre ringled tillsammans med Norrortsleden och Södertörnsleden och binder samman flera av de regionala stadskärnorna i norra respektive södra Stockholm. Och just de regionala perspektiven är viktiga i Förbifartprojektet. Johan Brantmark vill därför passa på att reda ut en del missförstånd om projektets viktigaste syften.

- Vad en del felaktigt tror så handlar inte Förbifart Stockholm främst om att underlätta för trafiken mellan Norrland och Skåne som ska passera Stockholm.

- Förbifart Stockholm är därför egentligen ett missvisande namn. Yttre Ringen vore bättre, då majoriteten av trafiken på Förbifart Stockholm kommer att löpa mellan Stockholms södra och norra länsdelar, påpekar Brantmark, som också vill understryka att Förbifart Stockholm kommer att underlätta för arbetspendlingen i hela Stockholmsregionen då det blir lättare för söderortsbor att arbeta i norrort och vice versa.

Huddinge gynnas

För Södertörnskommunen, Huddinge, söder om Stockholm, är Förbifart Stockholm mycket betydelsefull.

– Förbifart Stockholm är oerhört viktig för hela Stockholmsregionen. Länet växer med två SL-bussar per dag, och en stor del av tillväxten sker i södra Stockholm. De dåliga förbindelserna över Saltsjö-Mälarsnittet riskerar att tudela regionen. Det drabbar speciellt oss på södra sidan eftersom många stora arbetsplatsområden ligger norr om stan. För Huddinges del är det därför av central betydelse att bygget av Förbifarten kommer igång, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

– Byggstarten för Förbifart Stockholm betyder också att ett antal spännande projekt i Kungens kurva kan komma igång. Vägen är en viktig del i planeringen och gör att Kungens kurva kan utvecklas till en modern stadsdel med mycket handel, men också upplevelser och bostäder. Hela sydvästra Stockholm kan få ett uppsving av den här satsningen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge med ansvar för trafik- och samhällsbyggnadsfrågor.

Sex trafikplatser

På förbifarten byggs sex trafikplatser, varav de största finns i Häggvik i Sollentuna och i anslutning till E4 i höjd med Kungens Kurva. Förbifart Stockholm kommer även att ansluta till det befintliga vägnätet på Lovön och vid E18 i Hjulsta och Bergslagsplan i Vinsta.

Tre tillfälliga hamnar anläggs

 Tre tillfälliga hamnar anläggs i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm, detta för att minska landtransporterna Det lär nämligen bli åtskilliga ton bergmaterial som ska fraktas bort, när man ska spränga ut nära två mil tunnlar.

Hamnarna placeras vid Sätra varv och på Lovön. Via dessa hamnar ska stenkrosset från sprängningarna transporteras på pråmar till tillfälliga mottagningsplatser. Genom att frakta merparten av stenkrosset via vattnet avlastas vägnätet, i synnerhet det känsliga vägnätet på norra Lovön.

Annons

Annons

Annons