Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Ny EU-forskning om fordonskonvojer

Foto: Scania
Foto: Scania
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 dec 2013

Scania har nu tilldelats uppdraget att leda ett tre år långt europeiskt forskningsprojekt. Projektet syftar till att utarbeta ett system för att införa fordonkonvojer på vägarna. Fordonskonvojer på europeiska vägar anses kunna ge ett stort bidrag till utsläppsminskningar.

EU satt som mål att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020. Då de tunga transporterna i dag svarar för 17 procent av de totala utsläppen så anses projektet som viktigt.

Forskningsprojektet COMPANION, som totalt omfattar 5,4 miljoner euro varav EU bidrar med 3,4 miljoner. Inom projektet ska parterna finna sätt för en praktisk och vardaglig tillämpning. I projektet deltar även omfattar Volkswagen Group Research, KTH, tyska Oldenburger Institut für Informatik (OFFIS), spanska IDIADA Automotive Technology, nederländska S[&]T Corporation samt det spanska åkeriet Transportes Cerezuela.

Under de gångna två åren har Scania i sina egna transporter tillämpat konvojkörning som visat att det är möjligt att uppnå en bränslebesparing på upp till 5 procent i verklig trafik genom minskat luftmotstånd. Detta då vinsterna med minskat luftmotstånd är väl belagda.

– Vi hoppas genom projektet att öka medvetenheten i Europa om de stora fördelarna med fordonskonvojer, säger Sven-Åke Edström, chef för Scanias chassiutveckling. Det kräver en standardisering av stödet för sådana system liksom förändrad lagstiftning, vilket projektet kommer att klargöra.

Åkerier ska utifrån sina transportuppdrag kunna fastställa optimala rutter med hänsyn till bränsleförbrukning. I ett integrerat system får lastbilsförarna information om var de ska ansluta till andra lastbilar för att bilda en konvoj. Det integrerade informationssystemet ska ge tydliga besked om olika alternativ, med hänsyn till bland annat väderförhållanden, trafiksituation, leveranstider samt fordonens vikt och hastighet.

Stor vikt läggs vid hur informationen till förarna förmedlas om hur och var de ska ansluta och lämna fordonskonvojer. Eftersom föraren alltid själv bestämmer över fordonet ges information som ska underlätta beslutet och tips om att exempelvis öka eller minska farten. Vidare ska de tekniska och säkerhetsmässiga förutsättningarna för fordonskonvojer ytterligare utredas.

Inom projektet ska parterna även undersöka hur gemensamma regler inom EU kan utformas som skulle tillåta täta fordonskonvojer. Ju kortare avstånd, desto större bränslevinster. Detta förutsätter dock att fordonssystemen är elektroniskt sammankopplade genom trådlös kommunikation.

Genom samarbetet med IDIADA och Transportes Cerezuela ska systemet hösten 2016 i sin helhet demonstreras på väg i Spanien.