Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Det svenska kustradionätet moderniseras

Foto: Sjöfartsverket
Foto: Sjöfartsverket
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 aug 2013

Kustradionätet utgör en grundbult för sjöräddningen och brukar kallas livlinan till land. Nu satsar Sjöfartsverket cirka 50 miljoner för att förbättra och modernisera systemet. En förändring som sker utan att användarna behöver investera i ny utrustning. 

Kustradionätet är en grundläggande del av sjöfartens infrastruktur. Den planerade investeringen kommer att förbättra dess stabilitet och öka sjösäkerheten ytterligare, säger Jon Granstedt, chef för affärsområde bygg och teknik på Sjöfartsverket.

Det svenska kustradionätet som ägs och drivs av Sjöfartsverket har under många år utgjort en nödvändig kommunikationskanal och säkerhetslina för sjöfarten. Systemet är främst avsett för sjöräddningsinsatser, men används även för lotsnings- och sjötrafikinformation. I nödsituationer använder yrkessjöfarten och fritidsbåtsfolket kustradionätet för att larma Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, som i sin tur använder kustradionätet för att leda sjöräddningsinsatserna. Anledningen till att Sjöfartsverket nu utvecklar systemet är att den nuvarande tekniken blivit omodern och dyr att underhålla.

– Kustradionätet är en grundläggande del av sjöfartens infrastruktur. Den planerade investeringen kommer att förbättra dess stabilitet och öka sjösäkerheten ytterligare, säger Jon Granstedt.

Arbetet kommer att göras i samarbete med Frequentis, ett österrikiskt företag som utvecklar kommunikation- och informationssystem för säkerhetskritiska branscher. Operatörscentralerna, radiosändarna, dagens analoga växlar och överföringstekniken ska bytas. Den transmission, överföringsteknik, som används nu kommer att tas ur bruk nästa år och därför går Sjöfartsverket över till modern IP-teknik som används för internetöverföring av högkvalitativt ljud. Den nya kommunikationslösningen följer den standard, EUROCAE ED-137B VoIP, som utvecklats för den europeiska luftfartssektorn.

– Vi gör en investering på cirka 50 miljoner men tack vare IP-tekniken som medför minskade kostnader för transmission så kommer den årliga kostnaden för systemet ligga på samma nivå som idag, säger Jon Granstedt.

Frequentis kommer att leverera 55 operatörplatser till 12 kontrollrum och över 300 IP-baserade VHF-radioapparater från Jotron. Särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla det grafiska användargränssnittet för operatörscentralerna. Målet är att låta operatörerna koncentrera sig på sina uppgifter snarare än på tekniken.

Det svenska kustradiosystemet byggdes ursprungligen av Telegrafverket och bestod från början av ett antal fristående kustradiostationer. 1994 byggdes de fristående systemen ihop till ett landsomfattande nät med centrala växlar. Sjöfartsverket har ägt systemet sedan 2003 och det används även av Kustbevakningen, StockholmRadio (NMSS) och Försvarsmakten.

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...

Annons