Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Europaväg 22 – vägpulsåder för sydöstra Sverige

Stephan Müchler, vd Sydsvenska industri- och Handelskammaren. Foto: Christer Wiik
Stephan Müchler, vd Sydsvenska industri- och Handelskammaren. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 06 mar 2013

Europaväg 22 mellan Norrköping och Trelleborg är vägpulsådern för sydöstra Sverige, då den förbinder Skåne, Blekinge, östra Småland och Östergötland med varandra. Sträckan har också i takt med en ökad godstrafik mellan Sverige och Östeuropas nya tillväxtmarknader fått en allt viktigare roll som ett transportnav längs den svenska Ostkusten. Men E22 är idag dåligt utbyggd, saknar på de flesta delar motorvägsstandard och är även hårt olycksdrabbad jämfört med till exempel den västligare E4:an. Sydsvenska Handelskammaren arrangerade en minikonferens i Stockholm där det diskuterades infrastruktur i allmänhet och just E22 i synnerhet.

Stephan Müchler, vd på Sydsvenska industri - och Handelskammaren, inledde med en historisk tillbakablick och påpekade det faktum att sydöstra delen av Sverige har under de senaste hundra åren tappat mark gentemot den sydvästra delen. År 1900 hade Blekinge län fler invånare än Hallands län, men nu är rollerna motsatta. Men han underströk också att det just är god infrastruktur i sig som lockar till sig såväl näringsliv som befolkning. Sydsvenska Handelskammaren är därför drivande i frågan om att rusta upp hela den svenska delen av E22 till motorväg/fyrfältsväg.

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, är väl insatt i E22-frågan och har genomfört flera studier om vägsträckan, men han hade ett bredare angrepp i sitt föredrag, då han först och främst ville beskriva hur många av de politiska besluten som sker ”bakom kulisserna” och att det många gånger är särintressen som är drivande i transportpolitiska beslut. För regioner handlar det ofta om att bygga om en bra ”berättelse” om varför nya investeringar i infrastrukturen behövs just här.

Läs mer om E22 i nästa nummer av Nordisk Infrastruktur

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons