Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Trängselskatt Göteborg: Driftstart efter nyår

Göta älvbron är en av de viktigaste passagerna mellan centrala Göteborg och ön Hisingen. Strax norr om bron vid Hjalmar Brantinggatan på Hisingen, återfinns en av Göteborgs totalt 36 betalstationer. Foto: Christer Wiik
Göta älvbron är en av de viktigaste passagerna mellan centrala Göteborg och ön Hisingen. Strax norr om bron vid Hjalmar Brantinggatan på Hisingen, återfinns en av Göteborgs totalt 36 betalstationer. Foto: Christer Wiik
Sedan mitten av november är samtliga betalstationer på plats i Göteborg. Foto: Transportstyrelsen
Sedan mitten av november är samtliga betalstationer på plats i Göteborg. Foto: Transportstyrelsen
Publicerad av
Annika Wihlborg - 19 dec 2012

Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg vardagar mellan 06.00 och 18.29. Projektets operativa fas avseende betalstationerna inleddes med markarbeten i mars 2011 och slutfördes i november, då samtliga betalstationer blev monterade och klara.  Ett omfattande informationsarbete pågår nu parallellt med en intensiv testfas som säkerställer att allt fungerar som det ska när systemet driftsätts efter nyår.

Inför införandet av trängselskatten i Göteborg har Transportstyrelsen och Trafikverket av naturliga skäl sneglat mycket på Stockholm, som införde trängselskatt redan 2006. Arbetet med att montera betalstationerna inleddes i mars i år. Runt mitten av november fanns alla betalstationer på plats och i slutet av månaden inleddes en provdrift, en fas då hela systemet och dess driftorganisation trimmas och testas för att fungera optimalt från årsskiftet.

Provdrift

Målsättningen med provdriften är att säkerställa att systemet och driftorganisationen fungerar som de ska under normala driftförhållanden. Allt ska i princip fungera som det ska göra efter årsskiftet, förutom att man inte skickar ut några avier till fordonsägarna. Innan provdriften har dock hela systemet och dess processer testats, från att fordonen passerar tills skattebeslut fattas, avier skickas ut och betalningar hanteras.

Flerpassageregeln

- Vi har också testat flerpassageregeln, som innebär att bilar som passerar flera betalstationer inom loppet av 60 minuter enbart betalar för den dyraste av passagerna, säger Emma Hermansson, projektledare på Transportstyrelsen, den myndighet som tillsammans med Trafikverket är beställare och administratörer bakom trängselskatten i Göteborg.

Sedan tidigare har trängselskattesystemet också testats för extrema situationer, exempelvis översvämningar och elavbrott. Det finns en redundans i trängselskattesystemet som innebär att det fungerar även om exempelvis en fiberkabel skulle grävas av eller i samband med strömavbrott.

En kamera istället för två

Betalstationstekniken har definitivt förfinats och gjort stora framsteg sedan trängselskattestationerna monterades i Stockholm.

- Det som främst skiljer den tekniska lösningen i Göteborg från dess föregångare i Stockholm är att leverantören har valt en enportalslösning för betalstationerna i Göteborg, medan betalstationerna i Stockholm består av treportalslösningar. I Göteborg fångar en och samma kamera upp bilens registreringsnummer såväl framifrån som bakifrån, i Stockholm krävs två olika kameror för att utföra samma uppgift. Det faktum att det numera endast behövs en portal för att registrera ett fordon tyder på vissa tekniska framsteg sedan upphandlingen av Stockholmssystemet 2004, säger Emma Hermansson.

Samarbetsprojekt

Trängselskatteprojektet i Göteborg är som tidigare nämnt ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket. Trafikverket står som beställare i upphandlingsdokumenten för betalstationerna. Det är också Trafikverket som sköter drift och underhåll av betalstationerna, medan Transportstyrelsen ansvarar för att passageinformationen omvandlas till skattebeslut och skickar avier till fordonsägarna. Transportstyrelsen tillhandahåller även kundtjänst för trängselskattefrågor.

Sedan tidigare pågår en testperiod av centralsystemet som samordnar hanteringen av trängselskatten i Stockholm och Göteborg med kommande broavgifter i Motala och Sundsvall.

Snäva tidsramar i monteringsarbetet

- Nu när monteringen av betalstationerna börjar bli klar fokuserar vi i stor utsträckning på informationsarbete som säkerställer att alla Göteborgare vet vad som gäller när trängselskatten införs vid årsskiftet. En utmaning under monteringstiden har förstås varit att löpande informera berörda individer som vad som sker, att minimera trafikstörningarna och att samordna arbetet med andra pågående byggprojekt runtom i staden, säger Emma Hermansson.

Det norska företaget Q-Free i samarbete med sina underleverantörer Peab och YIT har stått för monteringen av betalstationerna. Den stora utmaningen i arbetet med att montera betalstationerna var att hålla de strikta tidsramar som projektet omfattade, i huvudsak på grund av den överklagansprocess som bidrog till att den ursprungliga tidsplanen senarelades med ett år. Många moment har därför fått genomföras parallellt och entreprenörernas erfarenhet av att montera liknande system i andra städer runtom i världen kom väl till pass. Q-Free var bland annat underleverantör till IBM när de agerade huvudentreprenör vid införandet av trängselskatten i Stockholm.