Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Premiär för branschöverskridande geologikonferens

Mellanpåslaget i Hallandsås. Projektet är ett bra exempel på hur de geologiska förutsättningarna spelar in i infrastrukturbyggande. Foto: Ulf Johansson
Mellanpåslaget i Hallandsås. Projektet är ett bra exempel på hur de geologiska förutsättningarna spelar in i infrastrukturbyggande. Foto: Ulf Johansson
”Vi hoppas att GeoArena skapar förutsättningar för nätverkande och spännande möten”, säger Erika Ingvald, projektledare för GeoArena Uppsala på SGU.
”Vi hoppas att GeoArena skapar förutsättningar för nätverkande och spännande möten”, säger Erika Ingvald, projektledare för GeoArena Uppsala på SGU.
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 okt 2012

Den 16-17 oktober, är det premiär för geologikonferensen GeoArena på Uppsala Konsert & Kongress. Konferensen, som arrangeras av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, samlar företag, myndigheter och forskare som är verksamma inom det geologiska området. Geologin spänner över ett stort antal sektorer och branscher och intresset för den mötesplats som GeoArena utgör är därför stort.

- GeoArena är ett komplement till vetenskapliga konferenser med fokus på geologi. Vår tanke är att evenemanget ska fungera som en brygga mellan forskning, myndigheter, studenter, näringsliv och andra aktörer med ett intresse för geologi. Vi hoppas att GeoArena skapar förutsättningar för nätverkande och spännande möten, säger Erika Ingvald, projektledare för GeoArena Uppsala på SGU.

Intresset bland såväl deltagare som utställare är stort och många har redan anmält sig. För närvarande är en tredjedel av utställarplatserna bokade, men Erika Ingvald räknar med att kunna fylla platserna relativt fort. Invigningstalare är Gunnar Wetterberg med föredraget "På stabil grund - Sveriges rika historia och framtid.

Konferensprogram med fyra olika spår

Under konferensens två dagar väntar ett späckat program som bygger på fyra olika spår; mineralresurser, samhällsplanering, grundvatten och öppet spår. Varje spår har internationella inslag med globala utblickar och internationella gäster.

- Det öppna spåret ska presentera geologins möjligheter och användningsområden. Det innehåller programpunkter som sinnenas geologi,  vinets geologi och medicinsk geologi, som är en ny vetenskapsgren som berör hur geologi påverkar människors hälsa, säger Erika Ingvald.

En tanke med GeoArena är att bjuda in till ett evenemang som i viss mån kan stilla den nyfikenhet och kunskapstörst som i dagsläget finns kring geologiska frågor. Geologin berör aktörer i många branscher och många vill förkovra sig inom området, däribland aktörer i infrastruktursektorn.

-  Vår förhoppning är att deltagarna kommer att få ut mycket av dessa två dagar, kanske knyter de nya kontakter och får en möjlighet att fördjupa sig andra geologiska områden än det de arbetar med till vardags. Konferensen finansieras med hjälp av deltagaravgifter och partners, vår målsättning är att framöver arrangera GeoArena Uppsala vartannat år, säger Erika Ingvald.

Två geologiska exkursioner på programmet

På GeoArena Uppsala väntar föredrag, workshops, exkursioner, utställningar, debatt och mingel. Under konferensen koras dessutomSveriges Geologiska Arv 2012. Under GeoArena arrangeras två geologiska exkursioner,  i Uppsala domkyrka och längs med Upsala-Lenna Jernväg.

- Exkursionen i Uppsala domkyrka fokuserar på vilka bergarter som använts som byggnadsmaterial och för utsmyckning. Exkursionen på Lennakattens veteranjärnväg stannar vid tre platser som på olika sätt är intressanta ur ett geologiskt perspektiv, säger Erika Ingvald. 

- Exkursionen i Uppsala domkyrka fokuserar på vilka bergarter som använts som byggnadsmaterial och för utsmyckning. Exkursionen på Lennakattens veteranjärnväg stannar vid tre platser som på olika sätt är intressanta ur ett geologiskt perspektiv, avslutar Erika Ingvald.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons