Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Fler nöjda med SL

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 jun 2012

Kundnöjdheten i SL-trafiken ökar. Andelen nöjda ökar för samtliga trafikslag och är nu 75 procent.

Under 2010-2011 sjönk kundnöjdheten något, mycket till följd av hårda vintrar med stora trafikproblem, men 2012 ökar den igen. Jämfört med 2010 och 2011 har det varit en bra vinter för SL-trafiken. SL och trafikentreprenörerna har också fortsatt arbetet med att utarbeta gemensamma strategier och sett över kontaktvägar för att försöka undvika alltför stora konsekvenser av framtida vintrar.

– Även andelen nöjda med tidhållningen ökar i undersökningen. Tidhållningen är den absolut viktigaste faktorn för SL:s resenärer totalt sett. Det gäller alla trafikslag. Om nöjdheten med tidhållningen ökar så ökar även kundnöjdheten totalt, säger Ragna Forslund, trafikdirektör och tf vd på SL.

Underlaget till SL:s kundnöjdhetsmätningar bygger på cirka 30 000 enkäter i SL-trafiken. Vårundersökningen utförs under perioden januari till april.