Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 27 2019
Senaste Nytt

SL bygger ingen ny bussdepå på Lidingö

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 jun 2012

För att kunna fullfölja moderniseringen av Lidingöbanan har SL behov av att bygga ut den befintliga depån vid AGA för nya spårvagnar. Då SL:s bussar inte får plats i den gamla depån, som för övrigt också är i behov av modernisering, har SL tecknat avtal med Lidingö stad om att köpa mark vid Stockby Industriområde på Lidingö och där uppföra en ny bussdepå. 

Efter det att avtalet med Lidingö stad tecknades om markförvärv i Stockby har SL bland annat utvecklat möjligheten att bygga nya, moderna bussdepåer i innerstaden. Dessa kan framöver användas även för Lidingöbussarna. SL och Lidingö Stad har nu enats om att inte fullfölja köpet av marken.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som framkommit kring bussdepån i Stockby. Tillsammans med Lidingö har vi nu hittat en lösning som passar alla parter, säger SL:s vd Anders Lindström.

– För Lidingös del är det väldigt positivt att Lidingöbanan rustas upp och förbinds med Spårväg city och att SL samtidigt väljer att ordna depå för Lidingöbussarna på annan plats, utanför Lidingö. Jag gläder mig med de boende i området som uttryckt oro för en kommande bussdepå, säger Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande på Lidingö. 

En förutsättning för att SL:s och Lidingö stads gemensamma ställningstagande ska träda i kraft är att Lidingös kommunstyrelse, senast den 30 september 2012, godkänner det avtal parterna träffat.

Annons

Annons

Annons