Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Ökad efterfrågan på vägtransporter

Foto: Volvo
Foto: Volvo
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 jun 2012

Det senaste kvartalet har varit rätt gott inom åkerinäringen. Efterfrågan har ökat och överkapaciteten i näringen har minskat. Det konstateras i bransch­organisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för andra kvartalet 2012.

45 procent av de svarande i undersökningen har märkt av en ökning i efterfrågan på transportjänster. Företagets personalstyrka har utökats meddelar cirka 14 procent medan cirka 75 procent rapporterar oförändrat antal anställda.

Hälften av de svarande säger att företagets produktionskapacitet nu är tillräcklig för att möta efterfrågan medan cirka en fjärdedel anger att kapaciteten är otillräcklig. Konkurrensen inom näringen är dock hård vilket förklarar dels att flertalet svarspersoner, cirka 75 procent, rapporterar oförändrade priser och dels att dålig lönsamhet meddelas av drygt 40 procent. Andelen svarande som rapporterar god lönsamhet har sjunkit från 19 procent för ett år sedan till 13 procent detta kvartal.

Optimismen i näringen vidmakthålls. I första kvartalet i år förutsade 82,1 procent av de svarande oförändrad eller ökad efterfrågan det närmaste kvartalet. Nu i andra kvartalet är det 91,9 procent som har den uppfattningen. Mest optimistiska är man inom bygg- och anläggningstransporter och skogstransporter. Priserna förutses vara oförändrade av 82 procent av de svarande. 13 procent ser kommande prishöjningar.

Även personalstyrkan förutses vara stabil enligt 77,3 procent av de svarande.  Störst förväntningar om utökad personalstyrka noteras inom närdistribution och skogstransporter. Inom bohags- och kontorsflytt förväntas neddragning av antalet anställda.

Förväntningarna om investeringar dalade mot slutet av förra året vilket stod i sig även under första kvartalet i år. Den nedåtgående kurvan har dock brutits nu i andra kvartalet. Intresse för ökade investeringar finns hos 27,4 procent av de svarande.  Cirka 60 procent planerar oförändrad investeringsvolym medan 9,2 procent avser att minska investeringar under den kommande sexmånadersperioden. Mest intresserade av ökade investeringar är man inom skogstransporter, närdistribution och kyl- och frystransporter.  Inom bohags- och kontorsflyttning förväntas en åtstramning av investeringarna.

Annons