Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Helsingborgs Hamn och CMP vill samarbeta

Foto: Helsingborgs hamn
Foto: Helsingborgs hamn
Publicerad av
Tommy Ekholm - 01 jun 2012

Styrelsen för respektive hamnbolag har fattat beslut om att utreda fördjupad samverkan mellan de två hamnbolagen. Målet är att skapa en ny stark hamnaktör i Öresundsregionen med ett bredare produktutbud och därmed ett bättre kunderbjudande. – Vi kan konstatera att det finns goda affärsmässiga förutsättningar för ett gemensamt hamnbolag. Det handlar framför allt om högre intäkter och lägre drifts- och investeringskostnader, samt att vår konkurrenskraft i Östersjöregionen stärks, säger Jo Kristian Okstad, vd för HHAB. Den ökande handeln med länderna i Östersjöregionen, den allt hårdare konkurrensen från såväl andra hamnar som övriga trafikslag, begränsade expansionsmöjligheter längs kustlinjen samt allt striktare miljövillkor i transportindustrin är några faktorer som ligger bakom avsiktsförklaringen. – De två hamnarnas verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt. Genom att fokusera på våra nuvarande specialistområden kan effektiviteten öka. Ett fördjupat samarbete skulle också innebära att vi undviker dubbelinvesteringar, säger Johan Röstin, vd för CMP AB.

Annons