Du är här:
Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling ○ Tisdag, maj 31, 2016

Om järnvägen mellan Stockholm och Uppsala byggs ut till fyra spår kan 100 000 nya bostäder...

Beräkningarna innehåller många osäkerhetsfaktorer.

Stena Fastigheter har tecknat ett 7-årigt avtal med kommunikationsoperatören iTUX som innebär...

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om och förhöja kapaciteten på den 7 mil långa...

Lufthansa ställer in flygningar till Venezuela på grund av landets ekonomiska kris. Det tyska...

Fast telefoni via internet, IP-telefoni, är nu vanligare än traditionellt telefonerande via...

Nyligen så beslutade Förvaltningsrätten att avslå SJ AB:s ansökan om överprövning av Stockholm...

Godsstråket genom Bergslagen sträcker sig från Storvik till Mjölby. Trafikverket planerar att...

Bygget av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka är ett mycket stort projekt som kommer att...

Bergrumsgaraget har utsetts till vinnare av Stockholm Byggmästareförenings ROT-pris 2016. Vin...

På uppdrag av den norska regeringen har Sverige och Norge för första gången tittat på den...

Norrköpings Hamn söker nytt tillstånd för att kunna utveckla verksamheten. Cowi har fått...

Efter medling har Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har kommit överens om...

Ett bytesavtal mellan staden och Catena gör att hamnverksamheten i Malmö koncentreras till...

Norconsult vann uppdraget att ta fram underlag för de olika prövningsprocesser som krävs för att...

Den 29 maj inviger SL en ny och modern banunderhållshall i Hammarbydepån. Den nya depåhallen,...

Telia åker på 240 miljoner kronor i skadestånd för missbruk av dominerande ställning avseende...

Den 26 maj deltar infrastrukturminister Anna Johansson på Mälartinget i Västerås som i år har...

Stockholms läns landstings trafikförvaltning har ingått ett temporärt avtal med MTR för...

Under sommaren ska Svevia montera upp 93 kilometer mitträcken längs E18 mellan Örebro och Köping...

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen i Göteborg som är en betydande etapp av Västlänken. Uppdraget omfattar en...

Libanesiska myndigheter har skjutit upp ett beslut om en upphandling av besiktningstjänster för att gå tillbaka och titta närmare på två anbud,...

Microsoft ska "strömlinjeforma" den redan hårdbantade mobiltelefonverksamheten, som bolaget köpte från Nokia 2014. Ytterligare 1 350 jobb väntas...

Nu säljer Sollentuna kommun en fastighet i Rotebro till Elementica AB. Bolaget vill etablera en serverhall på platsen. Serverhallen ska göra det...

Tele2 har vunnit en upphandling om att leverera uppkoppling till 1-Flett Alliance, en grupp av 17 olika leverantörer av telematiktjänster i Europa...

Trafikverket har utrett förutsättningarna för staten att bidra till nattågstrafik mellan Stockholm och övre Norrland även efter 2018. Tre möjliga...

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2015 visar att den långsiktiga trenden med ett fåtal dödsolyckor är stabil. Totalt rapporterades 343...

I ett samarbete mellan Ericsson och Scania blir fordonstillverkaren det första företaget förutom Ericsson att använda den nya 5G-tekniken....

Biobränsle är inte bara lämpat för väg-, flyg- och sjötransport. Även tåg kan köra på förnyelsebart drivmedel. Till skillnad från de flesta andra...

Den nya stora kust-till-kust-länken i Guangdong i Kina kommer att inkludera världens bredaste nedsänkta vägtunnel och ha två hängbroar. Cowi och...

Nu intensifieras planeringsarbetet med Halmstads resecentrum etapp 2. I mitten av augusti sätts spaden i marken

I Piteå så byggs nu en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för förnybara drivmedel baserade på skogsråvara. Anläggningen ska bidra till...

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken. I uppdraget innegår en pendeltågsstation under...

Efter överenskommelsen mellan Ostlänkenkommunerna och Sverigeförhandlingen har nu Nyköping och Trosa kommit överens med Landstinget Sörmland om...

Jernhusen investerar 60 miljoner kronor för att möta SJs behov av ökad verkstadskapacitet i Hagalund. Detta enligt ett pressmeddelande.

Rambölls bro Vingspann är ett av fyra förslag för Norrtäljes nya landmärke, en öppningsbar gång- och cykelbro som förbinder den nya stadsdelen...

Anna-Karin Wärn blir ny arbetschef för Svevias verksamhet Betong, Göteborg. Hon tillträder den 1 augusti 2016.

Det finns luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är inte bara ett svenskt problem, utan det...

I dag drivs två tredjedelar av alla bussar i svensk kollektivtrafik med miljövänliga biodrivmedel som biogas, biodiesel och etanol. Nu vill...

Peab ska bygga om väg 70 mellan Enköping och Simtuna till en mötesfri landsväg med mitträcke. Syftet med ombyggnationen är att förbättra...

Nyligen så besökte statsminister Stefan Löfven och miljöpartiets Isabella...

Under helgen den 28–29 maj är tågtrafiken inställd mellan Eskilstuna och...

JSB påbörjar bygget av ett parkeringsgarage våningen över ICA Maxis varuhus...

Skanska har, som en del i ett joint venture, tecknat avtal med National Grid...

Nokia varslar över 1 000 anställda i Finland. Hälften av jobben försvinner i...

Under eftermiddagen har uppgifter spridits att LFV anger Telia som orsak...

Oculusprojektet sparade tid och pengar åt New York, och nu får det dessutom...

NCC ska projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om...

Stena Lines strategiska arbete med hållbarhet och åtgärder för att minska...

Nu har årets upprustningsarbeten av Bergen Station i Norge påbörjats. Bland...

LFV har utsett Trygve Gjertsen till styrelseordförande i bolaget LFV Norway...

NCC och Kungälvs kommun har ingått ett partneringsamarbete för bygget av ett...

Infrastruktur-, stadsbyggnadssatsningar och byggboom i Sundsvall....

Den 20 maj besöker infrastrukturminister Anna Johansson och kommunstyrelsens...

Just nu så genomför Trollhättan Energi en fördjupad förstudie kring...

De tidigare problemen med radarn på Arlanda är nu lösta och planen lyfter...

Ett passagerarflygplan från Egypt Air med ett 70-tal personer ombord har...

Telia erbjuder företag och fastighetsägare i företagsbyar att ansluta sig...

Trafikverket är den första statliga myndigheten i Sverige som fått i uppdrag...

Mängden farligt gods som transporterades i inrikestrafiken ökade kraftigt...

I en nyligen publicerad skrift, beskriver Uppsala handelskammare hur de ser...

Många svenska stadskärnor har blivit trångbodda för bilister. Att hitta...

Hundratals tågkonduktörer som arbetar för tågoperatören Southern Railway har...

Tyréns har rekryterat Ylva Preutz Papantoni, expert inom social hållbarhet....

NSVA ska utföra inspektion av dricksvattenledningar i Helsingborg....

Stuveriförhandlingarna har strandat och fackförbundet Transport varslar om...

ÅF förvärvar Sandell Sandberg, "ett av Sveriges starkaste varumärken inom...

Den 26 maj ansluter sig infrastrukturminister Anna Johansson (S) till...

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland län ger Nobina...

De största kommunerna i Östergötland, Linköping respektive Norrköping, ser...

Nu går det följa arbetet med Västlänken på Instagram och Twitter. Det...

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma valdes en ny styrelse som ska...

Kommunerna längs Ostlänken har nu slutit en överenskommelse med...

Nokia har tecknat ett femårigt kontrakt med Tre Irland, enligt ett...

Norska regeringen har godkänt Jernbanebaneverkets kostnadsförslag för...

Under 2015 så ökade energianvändningen i transportsektorn till den högsta...

Finanspolitiska rådet dömde nyligen ut den planerade höghastighetsjärnvägen...

Telia har fått en order från logistikföretaget Green Cargo på en managed...

Försöken att medla i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och...

Planerna på att bygga höghastighetståg mellan Malmö/Göteborg och Stockholm...

Sveriges djupaste område kartlagt

Cross Media Promotion i samarbete med Infrastrukturnyheter.se

Nu har området Bratten i Skagerrak djupkarterats, och här ligger Sveriges djupaste havsbotten.

MTR Express rullade ut premiärtåget

Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Digital kommunikation

Drivmedel

Ny pilotanläggning i Piteå Anläggning för förnybara drivmedel

Flyg

Ny strejk utlyst i Frankrike Air Frances piloter vill få upp lönerna

Hamn

Strejkvarsel i flera hamnar Strandade förhandlingar

Kollektivtrafik

Vägar

Vinci tar tunneluppdrag Bygger Fehmarn Bält-förbindelsen

Flodsaneringen gav staden Fez tillbaka sin själ

"Gynnar befolkningen på flera nivåer"

Tags in Category