Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling ○ Onsdag, maj 25, 2016

Under eftermiddagen har uppgifter spridits att LFV anger Telia som orsak till stoppet i...

Oculusprojektet sparade tid och pengar åt New York, och nu får det dessutom pris för sin...

NCC ska projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om Stockholm. Den nya...

Stena Lines strategiska arbete med hållbarhet och åtgärder för att minska verksamhetens påverkan...

Nu har årets upprustningsarbeten av Bergen Station i Norge påbörjats. Bland annat ska vänthallen...

LFV har utsett Trygve Gjertsen till styrelseordförande i bolaget LFV Norway AS med uppdrag att...

NCC och Kungälvs kommun har ingått ett partneringsamarbete för bygget av ett nytt va

Infrastruktur-, stadsbyggnadssatsningar och byggboom i Sundsvall. Satsningarna är viktiga för...

Den 20 maj besöker infrastrukturminister Anna Johansson och kommunstyrelsens ordförande i...

Just nu så genomför Trollhättan Energi en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida...

De tidigare problemen med radarn på Arlanda är nu lösta och planen lyfter igen.

Ett passagerarflygplan från Egypt Air med ett 70-tal personer ombord har försvunnit på väg...

Telia erbjuder företag och fastighetsägare i företagsbyar att ansluta sig till Telias öppna...

Trafikverket är den första statliga myndigheten i Sverige som fått i uppdrag av regeringen att...

Mängden farligt gods som transporterades i inrikestrafiken ökade kraftigt under året. Den totala...

I en nyligen publicerad skrift, beskriver Uppsala handelskammare hur de ser på...

Många svenska stadskärnor har blivit trångbodda för bilister. Att hitta parkeringsplats kan vara...

Hundratals tågkonduktörer som arbetar för tågoperatören Southern Railway har gått ut i strejk,...

Tyréns har rekryterat Ylva Preutz Papantoni, expert inom social hållbarhet. Närmast kommer Ylva...

NSVA ska utföra inspektion av dricksvattenledningar i Helsingborg. Inspektionen är en del av...

Stuveriförhandlingarna har strandat och fackförbundet Transport varslar om stridsåtgärder.

ÅF förvärvar Sandell Sandberg, "ett av Sveriges starkaste varumärken inom design och arkitektur", och gör Thomas Sandell till chefsarkitekt,...

Den 26 maj ansluter sig infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Mälartinget i Västerås. Bland annat kommer Anna Johansson att prata om...

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland län ger Nobina utökat förtroende vid tilldelningen av busstrafiken längs E4 mellan...

De största kommunerna i Östergötland, Linköping respektive Norrköping, ser båda positivt på överenskommelsen med Sverigeförhandlingen om...

Nu går det följa arbetet med Västlänken på Instagram och Twitter. Det meddelar Trafikverket som nu backar upp den efterfrågan som har funnits om...

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma valdes en ny styrelse som ska fortsätta arbetet med förnyelse av STD-företagen även under kommande...

Kommunerna längs Ostlänken har nu slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare. Länken utgör därmed en del av den nya...

Nokia har tecknat ett femårigt kontrakt med Tre Irland, enligt ett pressmeddelande.

Norska regeringen har godkänt Jernbanebaneverkets kostnadsförslag för införande av ERTMS.

Under 2015 så ökade energianvändningen i transportsektorn till den högsta siffran på fem år. Den största delen av ökningen stod biodieseln för....

Finanspolitiska rådet dömde nyligen ut den planerade höghastighetsjärnvägen som "mycket olönsam" och något som aldrig bör byggas. Statens...

Telia har fått en order från logistikföretaget Green Cargo på en managed services-tjänst. Affären är värd cirka 16 miljoner kronor.

Försöken att medla i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals misslyckades och klockan 16 den 17 maj inleder...

Planerna på att bygga höghastighetståg mellan Malmö/Göteborg och Stockholm bör skrotas, enligt en rapport från Finanspolitiska rådet som nu...

Cowi har vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlaget för den nya Skurubron. Om allt går enligt plan ska den nya bron vara färdig för...

Regeringens finanspolitik borde vara betydligt stramare, anser Finanspolitiska rådet som även vill se lägre ingångslöner och dömer ut satsningen...

Sverigeförhandlingen meddelade idag att man kommer att uppta förhandlingar igen med Solna om en utbyggnad av en ny station på den gula...

Konecranes meddelar att bolaget avbryter sammanslagningen med förvärvade Terex. Istället förvärvar bolaget Terex verksamhet Material Handling...

För att möta den förväntade trafikbelastningen vid Roslags-Näsby förbereds en ny trafiklösning för E18 vid Täby. Svevia bygger på uppdrag av...

Industrifakta analyserar två gånger per år konjunkturläget inom...

Är utebliven sol en blek ursäkt för att ställa cykeln och ta bilen i stället...

MTR har tidigare berättat om sina avsikter att belägga gripna som gjort sig...

I Egersund i sydvästra Norge har Aker Solutions fått uppdraget att bygga en...

Bilförsäljningen rullar på bra i både Sverige och nästan hela övriga Europa...

Caverion och SL har tecknat avtal om drift, underhåll och utveckling av...

Lars Bergdahl har utsetts till projektchef för Norrbotniabanan. Lars, som...

Telia kommer under året att bygga ut nätkapaciteten ytterligare med start i...

Enligt APM Terminals förs de pågågende medlarsamtalen i en bra och...

Med start i juni påbörjas leveranserna av 51 Scania Citywide hybridbussar...

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår SJ:s begäran om att överpröva...

Fortum och Jönköping Energi har inlett ett samarbete för att bygga ut...

Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris Vintra,...

Tekniska nämnden har tagit ett tilldelningsbeslut att utse Skanska Sverige...

Nu har Jönköpings kommun skakat hand med Sverigeförhandlingens förhandlare....

Nu finns bilder som visar hur Crossrails stationer i centrala och sydöstra...

Det är nu dags för de första samråden om Ostlänken genom Norrköping. Vid tre...

Nu tillträder Serneke Säve flygplats och blir därmed ny ägare av...

Bredbandsoperatören IP Only kommer att satsa 1,5 miljarder kronor fram till...

Veidekke rapporterar ett resultat före skatt på -15 miljoner norska kronor...

Midroc gör om- och tillbyggnad av en kontorsfastighet på Stockholm Arlanda...

Nättaxibolaget Uber lägger ner sin lågpristjänst Uberpop i Sverige, skriver...

Nu har Trafikverket ersatt de tillfälliga spårbroarna i Barkarby och...

Sweco redovisar ett resultat före skatt på 194 miljoner kronor (210) för det...

Nu har spårvägsprojektet i Lund definitivt gått in i ett skarpt läge. Redan...

WSP kommer att detaljprojektera Helsingborgsexpressen, en spårvägsliknande...

Nu är det klart att Strukton Rail får förnyat förtroende att sköta...

Peab redovisar en vinst före skatt på 146 miljoner kronor för första...

Den 4 maj avgick första timmertåget från Flesberg på Numedalsbanan. Det...

Bahnhof redovisar ett resultat före skatt på 23 miljoner kronor (18) för det...

I slutet av april så fastställdes järnvägsplanen för Västlänken. Det...

I sommar kommer det att satsas 45 miljoner på att höja bärigheten på...

Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat på 345 miljoner euro (276) för...

Jens Andreasson blir ny regionchef för Anläggning Sydväst i Svevia som...

SAS passagerartrafik ökade i april med 9,2 procent och det var...

Turbulensen i den statskontrollerade norska teleoperatören Telenor...

Railcare Group redovisar ett resultat före slatt på 13 miljoner kronor (10)...

Räddningsverken i Västra Nyland och Helsingfors stad förbereder sig på att...

Cowi utökar verksamheten i Kristianstad och har rekryterat Jens Nilsson, som...

Sveriges djupaste område kartlagt

Cross Media Promotion i samarbete med Infrastrukturnyheter.se

Nu har området Bratten i Skagerrak djupkarterats, och här ligger Sveriges djupaste havsbotten.

MTR Express rullade ut premiärtåget

Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Digital kommunikation

Ericsson och Scania i samarbete Projekt med 5G-teknik

Drivmedel

Ny pilotanläggning i Piteå Anläggning för förnybara drivmedel

Flyg

Hamn

Strejkvarsel i flera hamnar Strandade förhandlingar

Kollektivtrafik

Vägar

Peab bygger om väg 70 Klart nästa höst

Flodsaneringen gav staden Fez tillbaka sin själ

"Gynnar befolkningen på flera nivåer"

Tags in Category