Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling ○ Lördag, maj 28, 2016

Tele2 har vunnit en upphandling om att leverera uppkoppling till 1-Flett Alliance, en grupp av...

Trafikverket har utrett förutsättningarna för staten att bidra till nattågstrafik mellan...

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2015 visar att den långsiktiga trenden med ett fåtal...

I ett samarbete mellan Ericsson och Scania blir fordonstillverkaren det första företaget förutom...

Biobränsle är inte bara lämpat för väg-, flyg- och sjötransport. Även tåg kan köra på...

Den nya stora kust-till-kust-länken i Guangdong i Kina kommer att inkludera världens bredaste...

Nu intensifieras planeringsarbetet med Halmstads resecentrum etapp 2. I mitten av augusti sätts...

I Piteå så byggs nu en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för förnybara drivmedel...

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen som är en betydande etapp av...

Efter överenskommelsen mellan Ostlänkenkommunerna och Sverigeförhandlingen har nu Nyköping och...

Jernhusen investerar 60 miljoner kronor för att möta SJs behov av ökad verkstadskapacitet i...

Rambölls bro Vingspann är ett av fyra förslag för Norrtäljes nya landmärke, en öppningsbar gång...

Anna-Karin Wärn blir ny arbetschef för Svevias verksamhet Betong, Göteborg. Hon tillträder den 1...

Det finns luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen....

I dag drivs två tredjedelar av alla bussar i svensk kollektivtrafik med miljövänliga...

Peab ska bygga om väg 70 mellan Enköping och Simtuna till en mötesfri landsväg med mitträcke....

Nyligen så besökte statsminister Stefan Löfven och miljöpartiets Isabella Lövin språkrör Scania...

Under helgen den 28–29 maj är tågtrafiken inställd mellan Eskilstuna och Läggesta. SJ ersätter...

JSB påbörjar bygget av ett parkeringsgarage våningen över ICA Maxis varuhus i Västra Hamnen i...

Skanska har, som en del i ett joint venture, tecknat avtal med National Grid för att utforma och...

Nokia varslar över 1 000 anställda i Finland. Hälften av jobben försvinner i Esbo, en fjärdel i Uleåborg och en fjärdedel i Tammerfors.

Under eftermiddagen har uppgifter spridits att LFV anger Telia som orsak till stoppet i flygtrafiken under torsdagen. LFV lägger inte ansvaret på...

Oculusprojektet sparade tid och pengar åt New York, och nu får det dessutom pris för sin nyskapande infallsvinkel.

NCC ska projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om Stockholm. Den nya trafikplatsen är en del av Förbifart Stockholm och...

Stena Lines strategiska arbete med hållbarhet och åtgärder för att minska verksamhetens påverkan på miljön fortsätter. I Stena AB:s...

Nu har årets upprustningsarbeten av Bergen Station i Norge påbörjats. Bland annat ska vänthallen, fasader, fönster och dörrar rustas upp...

LFV har utsett Trygve Gjertsen till styrelseordförande i bolaget LFV Norway AS med uppdrag att utveckla LFV på den norska marknaden för...

Infrastruktur-, stadsbyggnadssatsningar och byggboom i Sundsvall. Satsningarna är viktiga för Sverige och så pass heta att de lockar S-ledamöter...

Den 20 maj besöker infrastrukturminister Anna Johansson och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Ann-Sofie Hermansson Chalmers Tekniska Högskola...

Just nu så genomför Trollhättan Energi en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida dricksvattenförsörjning. Här finns planer på större...

De tidigare problemen med radarn på Arlanda är nu lösta och planen lyfter igen.

Ett passagerarflygplan från Egypt Air med ett 70-tal personer ombord har försvunnit på väg mellan Paris och Kairo, enligt flygbolaget. Planet...

Telia erbjuder företag och fastighetsägare i företagsbyar att ansluta sig till Telias öppna fibernät. Erbjudandet rör totalt 1400 fastighetsägare...

Trafikverket är den första statliga myndigheten i Sverige som fått i uppdrag av regeringen att införa sysselsättningsskapande åtgärder för...

Mängden farligt gods som transporterades i inrikestrafiken ökade kraftigt under året. Den totala mängden uppgick till 16 miljoner ton. Två...

I en nyligen publicerad skrift, beskriver Uppsala handelskammare hur de ser på kollektivtrafikens framtida utveckling i Uppsala. I deras vision...

Många svenska stadskärnor har blivit trångbodda för bilister. Att hitta parkeringsplats kan vara ett stort irritationsmoment.

Hundratals tågkonduktörer som arbetar för tågoperatören Southern Railway har gått ut i strejk, vilket lett till trafikkaos på några av de mest...

Tyréns har rekryterat Ylva Preutz Papantoni, expert inom social hållbarhet. Närmast kommer Ylva från trafikförvaltningen, Stockholms läns...

NSVA ska utföra inspektion av dricksvattenledningar i Helsingborg. Inspektionen är en del av projektet Pipestatus som drivs av Sweden Water...

Stuveriförhandlingarna har strandat och fackförbundet Transport varslar om...

ÅF förvärvar Sandell Sandberg, "ett av Sveriges starkaste varumärken inom...

Den 26 maj ansluter sig infrastrukturminister Anna Johansson (S) till...

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland län ger Nobina...

De största kommunerna i Östergötland, Linköping respektive Norrköping, ser...

Nu går det följa arbetet med Västlänken på Instagram och Twitter. Det...

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma valdes en ny styrelse som ska...

Kommunerna längs Ostlänken har nu slutit en överenskommelse med...

Nokia har tecknat ett femårigt kontrakt med Tre Irland, enligt ett...

Norska regeringen har godkänt Jernbanebaneverkets kostnadsförslag för...

Under 2015 så ökade energianvändningen i transportsektorn till den högsta...

Finanspolitiska rådet dömde nyligen ut den planerade höghastighetsjärnvägen...

Telia har fått en order från logistikföretaget Green Cargo på en managed...

Försöken att medla i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och...

Planerna på att bygga höghastighetståg mellan Malmö/Göteborg och Stockholm...

Cowi har vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlaget för den nya...

Regeringens finanspolitik borde vara betydligt stramare, anser...

Sverigeförhandlingen meddelade idag att man kommer att uppta förhandlingar...

Konecranes meddelar att bolaget avbryter sammanslagningen med förvärvade...

Industrifakta analyserar två gånger per år konjunkturläget inom...

Är utebliven sol en blek ursäkt för att ställa cykeln och ta bilen i stället...

MTR har tidigare berättat om sina avsikter att belägga gripna som gjort sig...

I Egersund i sydvästra Norge har Aker Solutions fått uppdraget att bygga en...

Bilförsäljningen rullar på bra i både Sverige och nästan hela övriga Europa...

Caverion och SL har tecknat avtal om drift, underhåll och utveckling av...

Lars Bergdahl har utsetts till projektchef för Norrbotniabanan. Lars, som...

Telia kommer under året att bygga ut nätkapaciteten ytterligare med start i...

Enligt APM Terminals förs de pågågende medlarsamtalen i en bra och...

Med start i juni påbörjas leveranserna av 51 Scania Citywide hybridbussar...

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår SJ:s begäran om att överpröva...

Opus Group redovisar ett resultat efter finansnetto på -2,7 miljoner kronor...

Fortum och Jönköping Energi har inlett ett samarbete för att bygga ut...

Finnair rapporterar intäkter på 536 miljoner euro (521) och ett jämförbart...

Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris Vintra,...

Tekniska nämnden har tagit ett tilldelningsbeslut att utse Skanska Sverige...

Nu har Jönköpings kommun skakat hand med Sverigeförhandlingens förhandlare....

Nu finns bilder som visar hur Crossrails stationer i centrala och sydöstra...

Skanska redovisar en trefaldigad vinst för årets första kvartal. Vinsten...

Det är nu dags för de första samråden om Ostlänken genom Norrköping. Vid tre...

Nu tillträder Serneke Säve flygplats och blir därmed ny ägare av...

Sveriges djupaste område kartlagt

Cross Media Promotion i samarbete med Infrastrukturnyheter.se

Nu har området Bratten i Skagerrak djupkarterats, och här ligger Sveriges djupaste havsbotten.

MTR Express rullade ut premiärtåget

Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

Rss Icon

Digital kommunikation

Kopparkabeln snart ett minne blott IP-telefoni vanligare än tradionellt telefonerande

Drivmedel

Ny pilotanläggning i Piteå Anläggning för förnybara drivmedel

Flyg

Hamn

Strejkvarsel i flera hamnar Strandade förhandlingar

Kollektivtrafik

Vägar

Svevia monterar mitträcken Ökar säkerheten mellan Örebro och Köping

Flodsaneringen gav staden Fez tillbaka sin själ

"Gynnar befolkningen på flera nivåer"

Tags in Category